Gudstjenester Museer Teater og film Koncerter Foredrag Kirkelige arrangementerLog ind

Sådan gør du


Hvordan bliver jeg bruger?
Hvis du ikke har en bruger på kirku.dk, klik på Ny arrangør.

Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis du allerede er bruger og vil indtaste gudstjenester eller arrangementer, så klik på Log ind.

Hvor kan man se arrangementerne?
Her på kirku.dk kan du søge efter de arrangementer, der passer dit behov.
Du kan søge efter geografiske eller emnemæssige kriterier, eksempelvis 'koncert', eller 'foredrag'.

Derudover skriver vi for for Kirke- og Kulturredaktionerne på Kristeligt Dagblad.
Mandag og fredag optræder vores indhold i avisen.

Læs mere om hvor man kan se og læse om arrangementerne her på siden, hvor vi har skrevet om kirku.dk.

Hvornår er der deadline?
Deadline for indtastning af næste uges gudstjenester til Kristeligt Dagblads fredagsavis er fredag kl. 12.00 i den foregående uge.

Hvad koster det?
Det er gratis at oprette et login til Kirku, ligesom arrangementerne bliver bragt i diverse medier helt uden vederlag. Vil du have mere opmærksomhed på et arrangement kan du annoncere i Kristeligt Dagblad ved at kontakte annonce@k.dk.

Kategorier

Gudstjenester Stille- og meditationsgudstjeneste
Stillegudstjeneste
- Andet Tværreligiøs gudstjeneste
Aftenandagt Ungdomsgudstjeneste
Aftengudstjeneste Ældregudstjeneste
Aftensang
Anden gudstjeneste Arrangementer
Andet
Andet (offentlig gudstjeneste) - Andet
BUSK-gudstjeneste Andet
Børne- og familiegudstjeneste Andet (offentligt arrangement)
Børne-/ungdomssamarbejde Andet arrangement
Børnegudstjeneste Babysalmesang
Cafégudstjeneste Basararbejde
Dåbsgudstjeneste Bazar
Eftermiddagsgudstjeneste Besøgstjeneste
Familiegudstjeneste Børne- og familiegudstjeneste
Festgudstjeneste Børne-/ungdomssamarbejde
Forbønsgudstjeneste Børnekonfirmander
Free style-gudstjeneste Debatmøder
Friluftsgudstjeneste Fernisering
Fyraftensgudstjeneste Film
Fællesgudstjeneste Foredrag
Gospelgudstjeneste Forældremøde
Gudstjeneste Frivilligt korarbejde
Gudstjeneste på engelsk Fællesspisning
Gudstjeneste på fransk Generalforsamlinger
Gudstjeneste på tysk Gudstjeneste
Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstjeneste) Kirkehøjskoler
Hverdagsmesse Kirkelige møder
Højmesse Kirkelige sommerarrangementer (1/6 - 1/9)
Høstgudstjeneste Koncert
Ingen gudstjeneste Koncerter, kirke-
Jazzgudstjeneste Koncerter, klassiske
Jubilæumsgudstjeneste Koncerter, øvrige
Julegudstjeneste Konfirmander
Konfirmation Kor
Konfirmationsgudstjeneste Legestue
Kravlegudstjeneste Lejre
Lovsangsgudstjeneste Menighedsrådsmøder
Meditationsgudstjeneste Minikonfirmander
Meditativ gudstjeneste Museer
Messe Musikgudstjeneste
Midnatsmesse Møde
Mindegudstjeneste Orienteringsmøde
Morgenandagt Pilgrimsvandring
Morgenandagt Pilgrimsvandringer
Morgengudstjeneste Retræter
Musikandagt Sangaften
Musikgudstjeneste Sangarrangement
Musikgudstjeneste Skole-/kirkesamarbejde
Nadvergudstjeneste Studiekreds
Natkirke Studiekredse
Plejehjems- og institutionsgudstjeneste Stævner
Plejehjemsgudstjeneste Søndagsklub
Radio-/netandagt Teaterforestillinger
Rockgudstjeneste Udflugt
Rytmisk gudstjeneste Udstilling
Skriftemålsgudstjeneste Ungdomsklub
Skriftemålsgudstjeneste Ungdomsmøder
Spaghettigudstjeneste Ældreeftermiddag
Spejdergudstjenester Årsmøder