Læs de seneste nyheder om kirke og tro på k.dk

Gudstjenester Museer Teater og film Koncerter Foredrag Kirkelige arrangementerLog ind

Sådan gør du


Finder du ikke dit svar på oversigten her, er du velkommen at kontakte Kirkus supportafdeling på net@kristeligt-dagblad.dk

Hvordan kommer jeg igang?
Hvis du allerede er bruger og vil indtaste gudstjenester eller arrangementer, klik på Log ind i højre side i den lyseblå bjælke.

Hvordan bliver jeg bruger?
Hvis du ikke allerede er bruger af Kirku, klik på Ny arrangør

Hvilken type arrangementer findes på Kirku?
På Kirku finder du alt, lige fra kravlegudstjenester i Frederikshavn til teaterforestillinger på Nørrebro, fra debatmøde i sognehuset til orgelkoncert i domkirken. Her er plads til alle typer arrangementer, der smager af enten kirke eller kultur.

Hvem kan være med?
Alle kultur-aktører og alle godkendte kirkesamfund inviteres til at være med på listen. Arrangementer i folkekirker er automatisk med på Kirku.dk, hvis oplysningerne er tastet ind på Sogn.dk, da vi afspejler alle data fra Sogn.dk.

Hvor kan man se arrangementerne?
Her på www.kirku.dk kan du søge efter de arrangementer, der passer dit behov. Du kan søge efter geografiske eller emnemæssige kriterier. Derudover finder du uddrag i en lang række danske aviser, samt i Kristeligt Dagblad, hvor vi i et ugentligt et tillæg bringer alle gudstjenester i Danmark.

Hvornår er der deadline?
Deadline for arrangementer og gudstjenester til Kristeligt Dagblads ugentlige tillæg er fredag kl. 12.00 i den foregående uge.Deadline for øvrige medier varierer.

Hvad koster det?
Det er gratis at oprette et login til Kirku, ligesom arrangementerne bliver bragt i diverse medier helt uden vederlag. Vil du sikre dig yderligere eksponering til dit arrangement, kan du annoncere i Kristeligt Dagblads tillæg eller her på nettet (se herunder).

Tip en arrangør

Kender du en arrangør, der burde optræde på listen her?

Kategorier

Gudstjenester Stille- og meditationsgudstjeneste
Stillegudstjeneste
- Andet Tværreligiøs gudstjeneste
Aftenandagt Ungdomsgudstjeneste
Aftengudstjeneste Ældregudstjeneste
Aftensang
Anden gudstjeneste Arrangementer
Andet
Andet (offentlig gudstjeneste) - Andet
BUSK-gudstjeneste Andet
Børne- og familiegudstjeneste Andet (offentligt arrangement)
Børnegudstjeneste Andet arrangement
Cafégudstjeneste Babysalmesang
Dåbsgudstjeneste Basararbejde
Eftermiddagsgudstjeneste Bazar
Familiegudstjeneste Besøgstjeneste
Festgudstjeneste Børne- og familiegudstjeneste
Forbønsgudstjeneste Børne-/ungdomssamarbejde
Free style-gudstjeneste Børnekonfirmander
Friluftsgudstjeneste Debatmøder
Fyraftensgudstjeneste Fernisering
Fællesgudstjeneste Film
Gospelgudstjeneste Foredrag
Gudstjeneste Forældremøde
Gudstjeneste på engelsk Frivilligt korarbejde
Gudstjeneste på fransk Fællesspisning
Gudstjeneste på tysk Generalforsamlinger
Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstjeneste) Gudstjeneste
Hverdagsmesse Kirkehøjskoler
Højmesse Kirkelige møder
Høstgudstjeneste Kirkelige sommerarrangementer (1/6 - 1/9)
Ingen gudstjeneste Koncert
Jazzgudstjeneste Koncerter, kirke-
Jubilæumsgudstjeneste Koncerter, klassiske
Julegudstjeneste Koncerter, øvrige
Konfirmation Konfirmander
Konfirmationsgudstjeneste Kor
Kravlegudstjeneste Legestue
Lovsangsgudstjeneste Lejre
Meditationsgudstjeneste Menighedsrådsmøder
Meditativ gudstjeneste Minikonfirmander
Messe Museer
Midnatsmesse Musikgudstjeneste
Mindegudstjeneste Møde
Morgenandagt Orienteringsmøde
Morgenandagt Pilgrimsvandring
Morgengudstjeneste Pilgrimsvandringer
Musikandagt Retræter
Musikgudstjeneste Sangaften
Musikgudstjeneste Sangarrangement
Nadvergudstjeneste Skole-/kirkesamarbejde
Natkirke Studiekreds
Plejehjems- og institutionsgudstjeneste Studiekredse
Plejehjemsgudstjeneste Stævner
Radio-/netandagt Søndagsklub
Rockgudstjeneste Teaterforestillinger
Rytmisk gudstjeneste Udflugt
Skriftemålsgudstjeneste Udstilling
Skriftemålsgudstjeneste Ungdomsklub
Spaghettigudstjeneste Ungdomsmøder
Spejdergudstjenester Ældreeftermiddag