Gudstjenester Museer Teater og film Koncerter Foredrag Kirkelige arrangementerLog ind

Sådan gør du


Hvordan bliver jeg bruger?
Hvis du ikke har en bruger på kirku.dk, klik på Ny arrangør.

Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis du allerede er bruger og vil indtaste gudstjenester eller arrangementer, så klik på Log ind.

Hvor kan man se arrangementerne?
Her på kirku.dk kan du søge efter de arrangementer, der passer dit behov.
Du kan søge efter geografiske eller emnemæssige kriterier, eksempelvis 'koncert', eller 'foredrag'.

Derudover skriver vi for for Kirke- og Kulturredaktionerne på Kristeligt Dagblad.
Mandag og fredag optræder vores indhold i avisen.

Læs mere om hvor man kan se og læse om arrangementerne her på siden, hvor vi har skrevet om kirku.dk.

Hvornår er der deadline?
Deadline for indtastning af næste uges gudstjenester til Kristeligt Dagblads fredagsavis er fredag kl. 12.00 i den foregående uge.

Hvad koster det?
Det er gratis at oprette et login til Kirku, ligesom arrangementerne bliver bragt i diverse medier helt uden vederlag. Vil du have mere opmærksomhed på et arrangement kan du annoncere i Kristeligt Dagblad ved at kontakte annonce@k.dk.

Kategorier

Gudstjenester Stille- og meditationsgudstjeneste
Stillegudstjeneste
- Andet Tværreligiøs gudstjeneste
Aftenandagt Ungdomsgudstjeneste
Aftengudstjeneste Ældregudstjeneste
Aftensang
Anden gudstjeneste Arrangementer
Andet
Andet (offentlig gudstjeneste) - Andet
BUSK-gudstjeneste Andet
Børne- og familiegudstjeneste Andet (offentligt arrangement)
Børnegudstjeneste Andet arrangement
Cafégudstjeneste Babysalmesang
Dåbsgudstjeneste Basararbejde
Eftermiddagsgudstjeneste Bazar
Familiegudstjeneste Besøgstjeneste
Festgudstjeneste Børne- og familiegudstjeneste
Forbønsgudstjeneste Børne-/ungdomssamarbejde
Free style-gudstjeneste Børnekonfirmander
Friluftsgudstjeneste Debatmøder
Fyraftensgudstjeneste Fernisering
Fællesgudstjeneste Film
Gospelgudstjeneste Foredrag
Gudstjeneste Forældremøde
Gudstjeneste på engelsk Frivilligt korarbejde
Gudstjeneste på fransk Fællesspisning
Gudstjeneste på tysk Generalforsamlinger
Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstjeneste) Gudstjeneste
Hverdagsmesse Kirkehøjskoler
Højmesse Kirkelige møder
Høstgudstjeneste Kirkelige sommerarrangementer (1/6 - 1/9)
Ingen gudstjeneste Koncert
Jazzgudstjeneste Koncerter, kirke-
Jubilæumsgudstjeneste Koncerter, klassiske
Julegudstjeneste Koncerter, øvrige
Konfirmation Konfirmander
Konfirmationsgudstjeneste Kor
Kravlegudstjeneste Legestue
Lovsangsgudstjeneste Lejre
Meditationsgudstjeneste Menighedsrådsmøder
Meditativ gudstjeneste Minikonfirmander
Messe Museer
Midnatsmesse Musikgudstjeneste
Mindegudstjeneste Møde
Morgenandagt Orienteringsmøde
Morgenandagt Pilgrimsvandring
Morgengudstjeneste Pilgrimsvandringer
Musikandagt Retræter
Musikgudstjeneste Sangaften
Musikgudstjeneste Sangarrangement
Nadvergudstjeneste Skole-/kirkesamarbejde
Natkirke Studiekreds
Plejehjems- og institutionsgudstjeneste Studiekredse
Plejehjemsgudstjeneste Stævner
Radio-/netandagt Søndagsklub
Rockgudstjeneste Teaterforestillinger
Rytmisk gudstjeneste Udflugt
Skriftemålsgudstjeneste Udstilling
Skriftemålsgudstjeneste Ungdomsklub
Spaghettigudstjeneste Ungdomsmøder
Spejdergudstjenester Ældreeftermiddag