Gudstjenester Museer Teater og film Koncerter Foredrag Kirkelige arrangementerLog ind

Kalender for kirke, kunst og kultur


Profiloplysninger

KC-LOGO

Kristent Center Jyderup

Holbæk Provsti
Roskilde Stift

Kirkens trosprincipper og visioner:
Kristent Center Jyderup er en frikirke, og kirken drives med frivilligt indsamlede midler.
Kirken er for mennesker i alle aldre, og alle nationaliteter er velkommen i Kristent Center.
Vi ønsker at være en international og levende kirke.
Kristent Center er tilknyttet Frikirkenet i Danmark.
Bibelen er grundlaget for vores tro og livsførelse.
Vi tror på Gud, Jesus og Helligånden.
Vi tror, at Jesus er opstanden fra de døde, og at det, Han sagde og gjorde ? kan siges og gøres også i dag.
Vi beder også for syge i Jesu navn i forventning om, at Gud griber ind med helbredelse.
Vi tror på Gud Fader som skaberen, Jesus som frelseren og Helligånden som vejlederen.
Vi tror på, at Gud elsker alle mennesker uanset nationalitet og ønsker, at vi skal leve sammen i fred.
Vi tror på tilgivelse, uanset hvad vi måtte have gjort, og at Gud er i stand til at genoprette nedbrudte liv, og give os en ny fremtid.
Vi tror på det evige liv sammen med Gud. Vores kirke er en åben kirke, hvor du altid er velkommen.
Du kan komme helt uforpligtende og se, hvad der foregår.


TROSBEKENDELSE.
Vi tror på Gud Fader den Almægtige, Himmelens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra Han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, opstandelsen og et evigt liv.Ønsker du at støtte kirken, gøres det bedst gennem Missionsfonden, da du så automatisk får fradrag på selvangivelsen for dit bidrag. Udfør en kontooverførsel via din netbank til bankkonto:
Reg.nr.: 9570 Konto: 06139450
Skriv projektnummer - ?5322 Kristent Center i Jyderup? , samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: 'Meddelelse til modtager'. Det indbetalte beløb vil automatisk blive opsummeret på og fremgå af årsopgørelsen for det anførte personnummer.

Kristent Center bestræber sig på at være:


En kærlighedskirke
Gud elsker alle mennesker, også DIG!
En international kirke
Gud har ingen favoritter, uanset farve eller race!

En karismatisk kirke
Vi tror på at Jesus helbreder mennesker idag, og sætter mennesker fri fra det som afholder dem fra at leve det liv som Gud havde tiltænkt dem!

En evangeliserende kirke
Hver søndag forkynder vi Evangeliet til frelse for enhver som vil tage imod det!

En bedende kirke
Vi tror på at Gud hører bøn, og vi samles hver torsdag til bedemøde for at bede om det Gud lægger på vore hjerter!

En støttende og givende kirke
Vi støtter forskellige kirker og missioner, både herhjemme og i udlandet. Vi tror på at Gud elsker en glad giver!

En lokal kirke
Vi er her for lokalsamfundet, og for at bede for vores by og vores område!

En favnende kirke
Vores dør står åben for alle, uanset hvad deres baggrund er. Jesus døde for at tage dine synder med sig i graven. Du er altid velkommen i vores menighed!

Udskriv / Tip en ven

Billeder af profilen

Kommende begivenheder fra denne arrangør

Abonnér på begivenheder fra denne arrangør

Praktiske oplysninger

Kristent Center Jyderup
Solvænget 6
4450 Jyderup

Tlf: 59278899
Mobil: 26805761

Email:

Link: http://www.kc-jyderup.net